აფრიკელი მკვიდრი ქალი, როგორც მეძავი გერმანელი ტურისტის მიერ