ძლიერი მელოტი ხარი აღწევს თინეიჯერული პატარა ბავშვის ნაზი ნაპრალში