ქერა თხელი ჩარჩოთი უბიძგებს დილდოს ღრმად მის შიგნით