მენდი მუზა არის კარგი გარყვნილი, რომელსაც უყვარს ორმაგი შეღწევა