ბნელი ბავშვი ნავშია და ის ამას ძაღლის სტილში აკეთებს