ცხელი შეყვარებული აკეთებს შეუფერხებელ ბინუბს მათ მეგობარს, სანამ არ გაეკარება