კენზი რივზი ფეხებს მაღლა ასწევს, რათა ალექსის ფაქსი გაეცინა მას