გამხდარი გოგონა ლამაზად მიაცილებს BF- ის მამალს აბანოში