მელნის ბონი როტენმა სთხოვა პარტნიორს, რომ იყოს საკმაოდ ნაზი პუსიასთან