მეძავი ტყეში ირეცხება მშენებელი, რომელმაც შეისვენა