შავი და თეთრი ბიძები გართობენ ჯგუფურ ინტერრაციულ მოქმედებაში