მარკ ვუდს შეუძლია მორიგეობით გაანალიზოს იაფი ტროპები