ფართო საწოლს აქვს საკმარისი ადგილი ამ აქტიური მოყვარულებისთვის