ყორანი თმიანი გოგონა გარედან მარტოა, კლდეზე, ბუნებაში